O vremenski postaji Solkan

Vremenska postaja beleži podatke od marca 2016. Postavljena je ob stavbi podjetja Instrumentation Technologies, ki se nahaja v industrijski coni Solkan. Nameščena je ob rob stavbe na višini približno 10 metrov od tal in približno 2 metra nad robom. Izpostavljena je vetru z vseh strani, sonce jo obseva cel dan. V poletnem času sonce posije približno 1 uro po dejanskem vzhodu, zahodna stran pa nima geografskih ovir. Podatki se zbirajo v 3 Raspberry Pi instrumentih: glavni (weewx, v stavbi), na strehi (kamera, ADS-B), ob ograji (razelektritve).

Vremenska postaja - senzorji

Vantage Vue

Vremenska postaja - opis

Znamka postaje je Davis Vantage Vue, ki je okrnjena verzija hobi pol-profesionalne postaje Vantage Pro 2. Posebnost (in hkrati tudi pomanjkljivost) je, da ima vse senzorje združene: temperatura, vlažnost, tlak, smer in hitrost vetra ter padavine. Prednost je enostavna montaža ter kompaktnost, pomanjkljivost pa, da se senzorjev ne da ločiti. Senzor za temperaturo bi po pravilih moral biti nameščen v vremenski hišici 2 metra nad travnato površino.

Ker je na lokaciji skoraj vedno prepišno in se hladen zrak zjutraj ne "useda" k tlom, je pogrešek izmerka temperature zaradi višine lahko zanemarljiv. Davis postaje imajo kvaliteten ščit za temperaturni senzor, tako da tudi v poletnem času ne prihaja do pregrevanja in posledično previsokih izmerkov temperature.

Hitrost in smer vetra sta osvežena v 2,5 sekundnih intervalih, ostali podatki pa v intervalih nekje do 1 minute. Postaja nima senzorja za sončno obsevanje in UV indeks.

Pogled proti severu

Pogled proti severu

Pogled proti vzhodu

Pogled proti vzhodu

Pogled proti jugu

Pogled proti jugu

Pogled proti zahodu

Pogled proti zahodu

"Senzor za sončno obsevanje"

Če postaja vsebuje senzor za merjenje sončnega obsevanja, se da približno določiti trenutno stanje neba. Za to potrebujemo trenutno vrednost obsevanja (W/m2) ter teoretični maksimum za obsevanje na določeni geografski legi. Maksimum se spreminja skozi letne čase in je specifičen za izbrano lokacijo. Poleti je tako maksimum okrog 1000 W/m2, pozimi pa manj kot 500 W/m2.

Čeprav postaja ne vsebuje tega senzorja, lahko približek (!) izmerimo na enostaven način. Dodatni temperaturni senzor je nameščen na najbolj (sončno) izpostavljenem delu in zaprt v kozarčku. Temperatura v kozarčku je odvisna od jakosti sončnega obsevanja in je pričakovano najvišja ob 12h oz 13h (odvisno v katerem letnem času delamo umerjanje). Umerjanje je narejeno na sončen jasen dan, razlika med temperaturo v kozarčku in temperaturo v senci pa je referenca za nadaljnje izmerke. Tipično je maksimalna razlika (za naš kozarček) okrog 15-16 °C.

Preračun za približek obsevanja izvaja skripta vsako minuto, hkrati pa primerja vrednost z maksimalno teoretično za čas v dnevu. Iz njune razlike tako lahko oceni, ali je nebo jasno, delno oblačno ali oblačno. Preračun izvaja med sončnih vzhodom in zahodom. Ker je dinamika segrevanja in ohlajanja v kozarčku počasna, lahko pride do napačne ocene.

Temperaturni senzor v kozarčku

Temperaturni senzor v bučki

Detektor za razelektritve

Detektor za strele

Zaznavanje razelektritev - strel

Detektor za razelektritve uporablja Franklinov čip AS3935. Čeprav obstaja precej različic že sestavljenih detektorjev (čip in periferija, antena, priključki), je trenutno najboljši iz podjetja Playingwithfusion. Detektor vsebuje popolne informacije za pravilno nastavitev kondenzatorja (pomembno za umerjanje antene) ter tudi dobro izvorno kodo za Raspberry Pi in Arduino. Detektor je v naši konfiguraciji povezan na Arduino Nano, vse skupaj pa je zaprto v običajni odtočni cevi. Nameščen je na ograji, napajanje pa zagotavlja Raspberry Pi (verzija 1...), ki podatke iz Arduina zbira v bazi. Zabeleženi so podatki o času, približni jakosti in približni oddaljenosti vsake razelektritve.

Po specifikacijah naj bi detektor zaznaval razelektritve v radiju do 40 km. V praksi so razdalje še večje, vendar izraziteje v zahodni smeri. Tipično začne detektor beležiti razelektritve, ko so nevihte nad Vidmom, med Palmanovo in Portogruarom, beleži tudi nevihte pod Matajurjem in zahodneje. Proti severu je domet krajši in ne seže do Tolmina, proti vzhodu pa so bili beležki med nevihtami na Rebernicah.

Sledenje zračnemu prometu

Poleg kamere, je na zunanjem Raspberry Pi priklopljen še ADS-B sprejemnik. Antena je sicer zelo enostavna, a je popolnoma umerjena na frekvenco 1080 MHz, ki jo uporabljajo letala. Podatke zbira FR24 softver in jih pošilja na spletno stran Flightradar24.com. Doseg s tovarniško anteno (priložena sprejemniku) je bil nekje 120 navtičnih milj, z doma narejeno in umerjeno pa je bil dosedanji rekord 223 navtičnih milj. V praksi to pomeni območje do Zadra, Firenc, Innsbrucka. Največji doseg je na zahod/jugozahod, ker tam ni geografskih omejitev.

ADS-B antena

ADS-B antena